กันยายน 4, 2018

จำหน่ายและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด

จำหน่ายและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิด

ระบบโทรทัศวงจรปิด หรือที่เรียกว่า CCTV (Closed Circuit Television System) คือระบบการบันทึกภาพเคลื่อนไหวที่ถูกจับภาพโดยกล้องวงจรปิด ซึ่งได้ติดตั้งตามสถานที่ต่างๆมายังส่วนรับภาพซึ่งเรียกว่าจอภาพ (Monitor) เป็นระบบสําหรับใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัยหรือใช้เพื่อการสอดส่องดูแลเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งมีประโยชน์ ดังนี้

  • ด้านการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและสถานที่
  • ด้านตรวจสอบการทํางานของเครื่องจักรในโรงงานอตุสหกรรมขนาดใหญ่ ที่ทำงานโดยอัตโนมัติ
  • ใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการจราจร เช่นตรวจสอบปริมาณรถยนต์ ฯลฯ

จำหน่ายและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด

บริการดูแลและติดตั้งกล้องวงจรปิด

ซึ่งทางเราได้จำหน่ายและติดตั้งระบบ CCTV บริการให้คำแนะนำและออกแบบระบบ CCTV โดยเรามีทีมวิศวกรที่ชำนาญ มากด้วยประสบการณ์ และทีมติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมให้บริการหลังการขายที่ดี พร้อมให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ