กันยายน 4, 2018

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ (IT Outsource) และเครือข่ายราคาไม่แพง

IT Outsource เป็นบริการที่จะช่วยเสริมสร้าง และพัฒนาระบบ ตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ ขนาดย่อม ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาระบบแบบโดยรวม หรือเป็นการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี ในด้านต่างๆ เช่น ด้าน ฮาร์ดแวร์, ซอฟแวร์, การพัฒนาบุคลากร, การนำเสนอ อุปกรณ์ ระบบเครือข่าย หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการทำงาน

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์

บริการ IT OutSource ของเรามีบริการดังนี้

บริการตรวจเช็คซอฟต์แวร์ และระบบปฏิบัติการ

 1. ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ Windows ให้อยู่ในสภาพการใช้งานที่เสถียรที่สุด
 2. ทำ Defragmenter เพื่อการทำงานที่สมบูรณยิ่งขึ้น
 3. สแกนและกำจัดไวรัส
 4. ตรวจสอบซอฟต์แวร์อื่นๆให้อยู่ในสภาพปกติ

บริการตรวจเช็คฮาร์ดแวร์

 1. กำจัดฝุ่นและทำความสะอาด Socket ต่างๆ
 2. ตรวจเช็ค Connector และจัดระเบียบสายไฟ
 3. ทดสอบฮาร์ดแวร์แต่ละชิ้นให้ใช้งานได้ปกติ
 4. กรณีฉุกเฉินหากเครื่องเสียหรือมีปัญหา สามารถเรียกใช้บริการได้ 2 ครั้งต่อเดือน
 5. บริการส่งเคลมฮาร์ดแวร์ของทุกบริษัท ที่ยังไม่หมดประกันฟรี
 6. สามารถโทรศัพท์มาปรึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นได้ตลอด

บริการตรวจเช็คเน็ตเวิร์ค

 1. ดูแลการเชื่อต่ออินเตอร์เน็ต และเน็ตเวิร์ค
 2. บล็อกเว็บไซต์ที่ไม่อยากให้ใช้ในระหว่างการทำงาน
 3. ดูแลระบบเมล์เบื้องต้น
 4. Configure VLAN, LAN and Wireless Network
 5. Manage ADSL routers, switches and hubs.
 6. Manage network connectivity to Server, Network Printers or other sharable resources.

บริการดูแลระบบคอมพิวเตอร์

ซึ่งข้อดี จากการใช้บริการ IT OUTSOURCE

1) ได้จำนวนพนักงานไอทีที่มากขึ้น ถึงแม้จะไม่ใช่พนักงานประจำ แต่ก็สามารถปรึกษาและเรียกใช้งานได้ตลอดเวลา
2) ได้ความรู้ความชำนาญและประสบการณ์ที่หลากหลายของเจ้าหน้าที่ไอทีตำแหน่งต่างๆของทางบริษัท Outsource
3) การลงทุนในระยะยาวมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการจ้างพนักงานประจำเพิ่มเติม

อัตราค่าบริการเริ่มต้นเพียง 2,500 บาท

จำนวน (เครื่อง) ค่าบริการ (บาท)
1-5 2,500
1-10 3,000
1-15 4,000